De kogel is door de kerk, zowel vanuit mijzelf als vanuit DUO: ik ga de komende twee jaar aan de slag met de master Educational Needs!

In eerste instantie wilde ik de opleiding IB/RT doen vanuit Inholland, maar ik hoorde zo ontzettend veel positieve geluiden over de master EN aan de Hogeschool Utrecht, dat ik na wikken en wegen toch daarvoor wil gaan.
Heel spannend vind ik het: gaat het me wel lukken?! Hoe dan ook word ik er weer rijker van.

Op mijn werk ben ik bezig om zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ik merk dat ik daarbij soms nog wat handelingsverlegen ben. Uiteraard probeer ik veel uit om te zien wat werkt en dat is per leerling weer anders. Ik wil zo graag weten hoe ik op theorie gebaseerd de leerling goed kan ondersteunen. Dát is de reden dat ik leerspecialist wil worden.

In eerste instantie werd ik teleurgesteld door het bericht van DUO over de lerarenbeurs die ik had aangevraagd. Op het moment van aanvragen was het subsidieplafond bereikt. Maar net vóór de zomervakantie hoorde ik dat ik er toch nog voor in aanmerking kwam! Whoohoo!

Nu eerst even van vakantie genieten.