ONDERWIJS ACHTERGROND

Docent muziek – basisonderwijs

Op mijn 21e werd ik Docent Muziek. Ik had voornamelijk klik met kinderen van de basisschool, dus daar ging ik aan de slag. Het hoppende muziekdocent-leven zorgde ervoor dat ik, met één keer per week lesgeven, nauwelijks een band kon opbouwen met de kinderen. Ik vond dat erg jammer en besefte me dat ik met muziek maar een klein stukje van de kinderen zou zien. Ik werkte op meerdere basisscholen en had ik eigenlijk geen vaste werklocatie. Daarnaast miste ik het teamgevoel. Genoeg redenen om tot actie over te gaan: de deeltijd-pabo.

Groepsleerkracht – Daltonschool

Na twee jaar Pabo mocht ik als groepsleerkracht aan de slag. Elk jaar kon ik werken aan de band met de leerlingen van mijn vaste groep. Muziek kon ik inzetten als doel, maar ook als middel. Groepen van 21 tot 33 kwamen voorbij. Ik zag waar de behoeften van de kinderen lagen en maakte er een sport van om daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Met één paar handen en een grote groep kon ik maar tot bepaalde hoogte iets doen en toch wilde ik méér. Ik vond regelmatig dat ik de kinderen tekort schoot, hoe hard ik ook werkte. Ondanks de positieve beoordelingen van mijn leidinggevende hakte ik na 8 jaar de knoop door: dit kan en wil ik niet meer!

Onderwijsondersteuner – Cluster 2

Met kleine groepjes of individuele kinderen werken en echt aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften, dát is wat ik wilde. Op deze manier werken geeft mij energie. Ik ben onderdeel van een team en kan op de achtergrond van betekenis zijn.

Door de kinderen te observeren en met ze te praten, zie ik wat ze nodig hebben. Samen met mijn collega’s bedenken we vervolgens een handelingsplan. Graag geef ik suggesties voor gevisualiseerd materiaal. Mocht bepaald materiaal nog niet bestaan, of niet helemaal aansluiten bij de leerling, geef ik dit zelf vorm.

Werken in het cluster 2 onderwijs (kinderen met een taalontwikkelingsstoornis).

Leerspecialist

In de praktijk ben ik bezig om zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van leerlingen en merk dat ik daarbij soms nog wat handelingsverlegen ben. Uiteraard probeer ik veel uit om te zien wat werkt en dat is per leerling weer anders. Omdat ik zo graag wil weten hoe ik, op theorie gebaseerd, de leerling goed kan ondersteunen, wil ik leerspecialist worden. De komende twee jaar (2021-2023) zal ik me daarom storten op de Master Educational Needs aan de Hogeschool Utrecht.

Leergierig? Altijd!

Ik blijf graag leren, dus volg ik onderwijsontwikkelingen op de voet en doe ik regelmatig mee aan webinars en/of cursussen. Zo ben ik bijvoorbeeld ambassadeur van de tafelmethode met stoplichtkaartjes geworden en beelddenkcoach Ik leer anders.

www.stoplichtkaartjes.nl

www.ikleeranders.nl