Onderwijs

ONDERWIJS

Heb je behoefte aan bepaald onderwijsmateriaal, maar kun je niet iets vinden dat werkelijk aansluit bij de behoeften van jouw leerling? Ik denk graag met je mee! Wellicht kan ik iets voor je ontwerpen.

Lees hieronder over mijn achtergrond in het onderwijs. Hier kun je meer lezen over mij en vormgeving.


ACHTERGROND

Docent muziek – basisonderwijs

Op mijn 21e werd ik Docent Muziek. Ik had voornamelijk klik met kinderen van de basisschool, dus daar ging ik aan de slag. Het hoppende muziekdocent-leven zorgde ervoor dat ik, met één keer per week lesgeven, nauwelijks een band kon opbouwen met de kinderen. Ik vond dat erg jammer en besefte me dat ik met muziek maar een klein stukje van de kinderen zou zien. Ik werkte op meerdere basisscholen en had ik eigenlijk geen vaste werklocatie. Ik mistte het teamgevoel. Voor mij was het tijd voor actie: deeltijd-pabo.

Groepsleerkracht – Daltonschool

Na twee jaar Pabo mocht ik als groepsleerkracht op de basisschool aan de slag. Elk jaar kon ik werken aan de band met de leerlingen van mijn vaste groep. Muziek kon ik inzetten als doel, maar ook als middel. Groepen van 21 tot 33 kwamen voorbij. Ik zag waar de behoeften van de kinderen lagen en maakte er een sport van om daar zo goed mogelijk op in te spelen.
Met één paar handen en een grote groep kon ik maar tot bepaalde hoogte iets doen en toch wilde ik méér. Ik vond regelmatig dat ik de kinderen tekort schoot, hoe hard ik ook werkte. Ondanks de positieve beoordelingen van mijn leidinggevende hakte ik na 8 jaar de knoop door: dit kan en wil ik niet meer!

Onderwijsondersteuner – Cluster 2

Met kleine groepjes of individuele kinderen werken en echt aan kunnen sluiten bij de onderwijsbehoeften, dát is wat ik wilde. Op deze manier werken geeft mij energie. Ik ben onderdeel van een team en kan op de achtergrond van betekenis zijn.

Door de kinderen te observeren en met ze te praten, zie ik wat ze nodig hebben. Samen met de leerkracht bedenken we vervolgens een handelingsplan. Vaak geef ik suggesties voor gevisualiseerd materiaal. Mocht bepaald materiaal nog niet bestaan, of niet helemaal aansluiten bij de leerling, geef ik dit zelf vorm.

Werken in het cluster 2 onderwijs (kinderen met een taalontwikkelingsstoornis).


Ik blijf graag leren, zodat ik steeds beter aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. Ik volg onderwijsontwikkelingen op de voet en doe regelmatig mee aan webinars en/of cursussen. Zo ben ik bijvoorbeeld ambassadeur van de tafelmethode met stoplichtkaartjes geworden, zodat ik kinderen die op dat gebied vastlopen kan helpen. En ik ben beelddenkcoach Ik leer anders.

www.stoplichtkaartjes.nl

www.ikleeranders.nl